UTF logo

Har du ett intresse för tropiska fåglar är du välkommen att vara med i Uppsala tropiska fågelförening (UTF). Vi är en oberoende organisation som samlar fågelvänner inte bara i Uppland utan även från andra håll i Sverige och utomlands.  

 

Vi träffas första tisdagen i varje månad i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 i Uppsala.

 

karta

Vårprogrammet för 2020

 

Tisdagen den 7 januari kl. 19. Erland Wadsten berättar i ord och bild om djur och natur i Kenya.

 

Tisdagen den 4 februari kl. 19.  Magnus Karlsson och Ingvar Svanberg presenterar Högholmens djurgård (Korkeasaari zoo) i Helsingfors.

 

Tisdagen den 3 mars kl. 19. Carl-Gustaf och Johan Thulin talar om fågelskådning i Texas.

 

 

Tisdagen den 7 april kl. 19. Sten Wiechel har rest i Sten Bergmans fotspår på Nya Guinea och rapporterar om paradisfåglar och andra fåglar.

Höstprogrammet för 2019

Tisdagen den 3 september kl. 19 presenterar Erland Wadsten i ord och bild svenska lantraser av olika fjäderfän. Sal Ante.

Tisdagen den 1 oktober kl .19 har vi årsmöte och därefter skall Arne och Magnus prata om häckning av mozambiksiska, ädelsångare, kapucinersiska och magellansiska. Sal Ante.

Torsdagen den 7 november kl. 19 berättar Sten om fåglar på Galapagos.  Sal Alba.

Tisdagen den 3 december kl. 19 rapporterar Magnus om fåglar och andra djur på Bioparc Fuengirola i Spanien. Sedvanligt lussebröd till kaffet. Sal Ante.

 

Vårprogrammet för 2019

Tisdagen 8 januari kl. 19 presenterar vi afrikanska siskor i ord och bild (mozambiksiska, ädelsångare, kanariefågel m.m.)

Tisdagen 5 februari kl. 19. Arne Nylund berättar om sina erfarenheter av sydamerikanska skrikor.

Tisdagen 5 mars kl. 19. Per och Olle Thulin berättar om tropiska och andra duvor

Tisdagen 2 april kl. 19. Sten Wiechel om fåglar i Sydamerika.

 

 

Glöm inte att medlemsavgiften för 2020 är 250 kronor (i vilket ingår tidningen) och betalas på Pg 96032-8.

 

Neo, Pro och Sam2
Tantal, Wolfram, Rhenium
Selen och Arsenik
Sam, Pro och Neo

 

Uppsala tropiska fågelförening är en oberoende förening med inriktning på avikultur och fågelhobby. Vi är Uppsalabaserade men har medlemmar över hela landet (och även några utomlands). Som medlem får Du vår tidning Serinus: tidskrift för hobby- och sällskapsdjur som utkommer 2-3 gånger per år.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år (i vilket ingår tidningen) och betalas på Pg 96032-8. För ungdomar under 18 kostar det bara 100 kronor. Bibliotek betalar 300 kronor för en årsprenumeration.

Jade och Zirkon

SERINUS

 

Sverige har länge saknat en seriös avikulturtidskrift av samma snitt som tyska Gefiederte Welt, belgiska Le Monde des Oiseaux och engelska Avicultural Magazine, vilka förmodligen är Europas bästa tidskrifter i vår genre. Det enda vi för närvarande har i Norden är Tropefuglene, som trots sitt enkla utförande håller hög klass. Nu finns även Serinus som är den enda rikstäckande avikulturtidskrift där det förs en seriös idédiskussion rörande vår hobby. Vi har, som sig bör i en vederhäftig facktidskrift, riktiga ledare, diskussioner om värdegrundsfrågor, krönikor, art- och häckningsbeskrivningar, djurparksfåglar, nyhetsförmedling, litteraturbevakning och erfarenhetsbaserade fågelskildringar om foder, hälsa, odling, och skötsel. Vi vill vara en riktig tidskrift, som täcker vår hobbys hela bredd, med särskild betoning på uppfödning och fågelhållning som hobby (se artikeln ”Avikultur är en hobby med djup och bredd” i Serinus 2016, nr. 1, s. 8-13). 

 

Serinus är en tidskrift som skall vara ett ansikte utåt för vår hobby. Även andra sällskapsdjur får visst utrymme, eftersom vi menar att vi har mycket att lära av varandra. Med andra ord är Serinus en oundgänglig tidskrift för alla er som är intresserade av modern fågelhållning och fågeluppfödning. Bli prenumerant genom att gå med i föreningen!